zelfjeboekuitgeven.nl

Hans en Pietsie Hoekstra zijn de drijvende krachten achter deze website en uitgeverij Tattwa. Al ruim 19 jaar geven zij boeken in eigen beheer uit. Met hart en ziel werkend vanuit intuïtie kwamen zij tot een unieke boekencollectie met een extra dimensie.

Vooral spirituele boeken , kinderboeken, educatieve-, literaire- en poëtische boeken werden uitgegeven. De boeken zijn bewustzijnsverruimend en hebben een kritisch karakter en onderscheidingsvermogen.

In de loop der jaren werd het aanbod zo groot dat Hans en Pietsie vonden dat ze iedereen een kans moesten geven. Met de nieuwste print on demand techniek is het mogelijk kleinere oplages tegen zeer redelijke prijzen uit te geven.