Boxmarkt.nl

Boxmarkt.nl is het online platform voor de verkoop van uw “overbodige” spullen. Boxmarkt.nl stuurt u een voorgefrankeerde doos en daarin kunt u uw spullen naar ons opsturen.

Boxmarkt.nl zorgt voor de fotografie en plaatsing op de site in uw eigen box. Na verkoop krijgt u 80% van de opbrengst op uw bankrekening gestort of u kunt het als tegoed laten registreren. Indien uw goederen niet binnen de gestelde tijd worden verkocht kunt u kiezen om het terug te laten sturen of het ter overname aan te bieden aan Boxmarkt.nl tegen een van te voren vast gesteld bedrag.