Yoga


Yoga

Full Description


Bewust­word­ing en ontspan­ning geven ons drukke bestaan het tegen­wicht. Dat klinkt logisch, maar hoe bereik je dit? Yoga, een eeuwe­noude lev­ens­filosofie, past heel goed in onze heden­daagse, west­erse manier van leven. Yoga is beslist niet zwev­erig. Het is niet moeil­ijk, het vraagt geen lichaam van elastiek en je hoeft ook niet op je hoofd te kun­nen staan!

Het is je pret­tig voe­len, ontspan­nen zijn en een bal­ans vin­den tussen kracht en ontspan­ning. In onze lessen best­e­den we veel aan­dacht aan ademhal­ing­stech­nieken en ontspan­ning­soe­fenin­gen. En je kunt het beoe­fe­nen zoals het bij je past; het plooit zich naad­loos. Daarom kan en mag de uitwerk­ing van yoga voor iedereen anders zijn.

Hatha yogales is minder dynamisch dan de Vinyasa yogales. De les is zowel krachtig en intensief als rustig en verstillend. De klassieke meer statische yogahoudingen worden samengebracht in een dynamische serie. De les begint en eindigt met een korte meditatie waarbij er onder andere aandacht wordt besteed aan het focussen van de geest.

– Hatha = een rustige vorm van yoga met meer statische houdingen
– Vinyasa = bewegelijke vorm van yogaComments are closed.